Hållbart samhälle

Som bank och tjänsteleverantör inom boende och boendeekonomi spelar vi en viktig roll i samhället. Vår verksamhet påverkar bostadsmarknaden och med det följer ett stort ansvar att bidra till ökad hållbarhet.

I Sverige finns många samhällsutmaningar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet när det gäller bostaden och fastighetsbeståndet. SBAB har lång erfarenhet och kunskap inom bostadsfinansiering. Frågor som rör bostaden och boendet är sedan länge djupt förankrade i SBAB:s rötter.

Vi har ett ansvar och därtill möjligheter att bidra till en positiv utveckling inom alla de områden som berörs av vår verksamhet. Genom samverkan, vår egen kompetens och dialog förstärker vi vår förmåga att stödja våra kunder i deras klimatomställning. Vi ska finansiera boenden som leder till bättre, sundare, energieffektivare och mer inkluderande boendemiljöer.

Vi tycker det är viktigt att vårt samhälle och våra bostäder byggs utifrån de förutsättningar som finns idag, och kanske ännu viktigare, i framtiden.