Effektiv verksamhet

En effektiv verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en hållbar affärsverksamhet och i förlängningen skapa värden för SBAB, våra intressenter och samhället i stort.

Som en del av bostadsmarknaden och det finansiella systemet har SBAB ett ansvar att bida till en långsiktigt hållbar samhällsekonomi. Väl fungerande banker bidrar till tillväxt, utveckling och sysselsättning i samhället och utgör en viktig del av den finansiella stabiliteten. För att säkerställa SBAB:s långsiktiga konkurrenskraft krävs investeringar.

Att genomföra dessa investeringar med god lönsamhet förutsätter långsiktig och hög kostnadseffektivitet, med låga marginalkostnader för tillväxt och utveckling av kunderbjudandet. Vi behöver bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt så att vi får ut mesta möjliga värde av våra insatser.