Attraktiv arbetsplats

SBAB:s medarbetare är vår absolut viktigaste tillgång. Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för vår framgång, konkurrenskraft och långsiktiga värdeskapande.

För att nå vår vision behöver alla vi som jobbar på SBAB vara engagerade, motiverade samt dela vår gemensamma attityd och våra värderingar. Vi lägger lika mycket fokus på medarbetarupplevelsen som på kundupplevelsen. Alla på SBAB ska kunna vara sig själva, ha balans i livet och känna att vi alla bidrar och utvecklas tillsammans.

Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt värderingsdrivna arbetssätt med den självdrivna medarbetaren och det inkluderande ledarskapet i centrum. Det handlar om att ge alla på SBAB de verktyg och det mod som behövs för att ta egna initiativ, fatta kloka beslut i vardagen och genomföra och pröva nya saker. Då skapar vi det tempo som behövs för att bygga ett konkurrenskraftigt företag i dagens snabbt föränderliga marknad.

På SBAB understryker vi värdet av medarbetare med olika erfarenheter. Hos oss är det självklart att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom allt som rör arbetsplatsen. Vi vill att SBAB ska vara en jämlik arbetsplats med hög integritet som uppmuntrar olikheter och mångfald. Vi är övertygade om att en blandning av åsikter, talanger och bakgrunder både berikar och stärker vårt företag och därigenom vår konkurrenskraft.

Läs mer om målområdet i vår årsredovisning.


FN:s globala hållbarhetsmål

Inom detta målområde bidrar vi på olika sätt till detta mål:

Ikon för FN:s globala mål nr 8