Attraktiv arbetsplats

 Vi är övertygade om att motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning och själva grunden för vår framgång, konkurrenskraft och långsiktiga värdeskapande.

För att nå vår vision behöver alla vi som jobbar på SBAB vara engagerade, motiverade, samt dela vår gemensamma attityd och värderingar. Vi vill att alla som jobbar hos oss ska må bra, bli sedda, uppskattade och respekterade för den de är och ha möjlighet att växa.

Vi arbetar aktivt med att utveckla vårt värderingsdrivna arbetssätt, med självdrivande medarbetare, effektfulla team och tillitsfulla ledare i centrum. Det handlar om att ge alla på SBAB de verktyg och det mod som behövs för att ta egna initiativ, fatta kloka beslut i vardagen och genomföra och pröva nya saker. Då skapar vi det tempo som behövs för att bygga ett konkurrenskraftigt företag i dagens snabbt föränderliga marknad.

På SBAB understryker vi värdet av medarbetare med olika erfarenheter. Hos oss är det självklart att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom allt som rör arbetsplatsen. Vi vill att SBAB ska vara en jämlik arbetsplats med hög integritet som uppmuntrar olikheter och mångfald. Vi är övertygade om att en blandning av åsikter, talanger och bakgrunder både berikar och stärker vårt företag och därigenom vår konkurrenskraft.