Bättre för planeten

Bostäder står för en stor del av den totala energiförbrukningen i Sverige och många bostäder lever inte upp till energiförbrukningskraven. Nyproduktion av bostäder står dessutom för en stor andel av Sveriges direkta växthusgasutsläpp. Vi arbetar aktivt för att våra kunders fastigheter ska bli mer energieffektiva, minska driftskostnaderna, finansiera mer hållbara bostadsområden samt göra våra bolån gröna genom hela värdekedjan.


Några exempel på hur vi jobbar

Grön finansiering

Fastigheter står för en stor del av energiförbrukningen i Sverige. SBAB finansierar nyproduktion vilket i relativt befintligt fastighetsbestånd, har en betydligt lägre energiförbrukning. Vi erbjuder dessutom Grön finansiering för fastigheter som klarar miljöcertifiering, tex genom renoveringar eller ombyggnation.

Gröna obligationer

Vi finansierar oss genom gröna obligationer och möjliggör därmed hållbara placeringar för investerarmarknaden.

Gröna bolån

Vi finansierar energieffektiva fastigheter med gröna fastighetslån och kan här erbjuda bostadsrättsmedlemmar gröna bolån med rabatterad ränta.