Bättre bostadsproduktion

Bostadsbristen i Sverige uppgår till omkring 160 000 bostäder. Nästan alla storstadskommuner har underskott på bostäder för ungdomar och studenter. Behovet av äldrebostäder bara ökar. Osund konkurrens och dåliga arbetsvillkor är en utmaning på nyproduktionsmarknaden. På SBAB vill vi vara en del av förändringen mot det bättre.

Några exempel på hur vi bidrar

Bankinitiativet för en hållbar byggbransch

På SBAB tror vi helhjärtat på en schysstare byggbransch. Därför står vi, tillsammans med fem andra banker, bakom Bankinitiativet Hållbar byggbransch. Ett gemensamt initiativ för att motverka fusk och kriminalitet i byggbranschen.

Var 7:e ny bostad finansieras av oss

Under 2021 finansierade vi 5 700 bostäder, det motsvarar var 7:e ny lägenhet som producerades på den privata marknaden i Sverige.

Information och analyser

Vi tar fram analyser kring frågor som t ex äldreboenden och kan genom dessa bidra till kunskapslyft och finansiering av kategoribostäder och samhällsfastigheter där behovet är som störst.

Booli Pro

Ett analysverktyg för er som professionellt fattar beslut på bostadsmarknaden. Statistiken i verktyget uppdateras dagligen och ni följer enkelt de senaste trenderna.

Vår bostadsexpert

Vår Chefekonom lyfter viktiga bostadsfrågor i media och är ofta med på kundmöten.