Bättre bostadsområden

Miljonprogrammen har i stor utsträckning blivit socioekonomiskt svaga områden. Tryggheten i bostadsområden pekar i regel nedåt. Fler av våra kunder arbetar aktivt med en socialt hållbar förvaltning där upprustning av socioekonomiskt svaga bostadsområden sker på ett ansvarsfullt sätt. Det stöttar vi på SBAB.

Några exempel på hur vi stöttar

Utlåning & förvaltning

Våra förvaltande kunder är stora och etablerade på den svenska bostadsmarknaden och har starkt fokus på sociala frågor i sin förvaltning, särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Blandade boendeformer

Vi finansierar ombildningar, vilket skapar fler boendekarriärmöjligheter för människor i områden som domineras av hyresfastigheter.

Samarbeten för att minska utanförskap

Sedan många år stödjer vi idéburna organisationer som Stockholms Stadsmission, Situation Stockholm, Faktum och där bostadsfrågan för de mest utsatta står i fokus.

Booli Pro Brf-analys

Ett verktyg som hjälper brf:er att få grepp om ekonomin. Tjänsten ger föreningen information om viktiga nyckeltal som kan jämföras med liknande brf:r i området. Analysen baseras på bland annat uppgifter från årsredovisningar. I vår databas finns information från över 90 procent av Sveriges brf:er.

Vår bostadsexpert

Vår Chefekonom lyfter viktiga bostadsfrågor i media och är ofta med på kundmöten.