Vad har ditt fastighetslån med hållbarhet att göra?

Hållbart samhälle – så ser vi på det

Ett hållbart samhälle inte endast hållbart för vår planet. Det är också ett samhälle som är inkluderande, jämställt och välmående. Där en bostad är en rättighet och alla förutsättningar för trivsel och trygghet finns där du bor. Det handlar också om hur bostäder byggs och att det ska gå rätt till i varje enskilt led. Vår mission att bidra till bättre boende och boendeekonomi är vår roll i det samhället.