Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Analys & rapporter

Vart är vi på väg?

Under serien "Vart är vi på väg?" publicerar SBAB Boräntenytt och Bomarknadsnytt. Utifrån det makroekonomiska läget beskrivs utvecklingen på bolånemarknaden respektive bostadsmarknaden.

Vill du ha kommande rapporter direkt till din inkorg?
Skicka ett mejl till sten.hansen@sbab.se. Skriv "Anmälan boräntenytt" i ämnesraden.
 

 • Vart är vi på väg? – Bomarknadsnytt nr 1 2018

  Bostadspriserna kan falla med 8–9 procent fram till 2021 som en naturlig konsekvens av stigande boräntor. När räntorna normaliserats väntas bopriserna börja stiga igen i takt med ökningen i hushållens inkomster. Trots fortsatt bostadsbrist och en god inhemsk konjunktur förväntas bostadsinvesteringarna mattas av i år och nästa år jämfört med förra året. Ett kraftigt ökat utbud av bostäder i kombination med ökad osäkerhet kring bostadspriserna och bostadsfinansieringen, bl.a. till följd av nya kreditregler, förklarar detta. Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus väntas sjunka från 51 000 till 38 000 lägenheter mellan 2017 och 2019, vilket är en betydligt lägre byggtakt än behovet.
  2018-04-27 Boräntenytt
 • Vart är vi på väg? – Boräntenytt nr 1 2018

  Ett måttligt inflationstryck har bidragit till att de korta räntorna ligger kvar på låga nivåer men högtrycket i svensk ekonomi talar ändå för att både de korta och långa boräntor na är på väg uppåt, om än i långsam takt. Enligt SBAB:s prognos kan det just nu vara gynnsamt med en kortare bunden ränta för den som vill ha en förutsägbar räntekostnad.
  2018-03-15 Boräntenytt
 • Sommarstiltje på räntemarknaden

  Trots stark tillväxt i både svensk och internationell ekonomi så har räntorna legat still de senaste veckorna. Bolåneräntorna väntas stiga men uppgången tar inte fart ordentligt förrän under nästa år. Ränteutsikterna innebär att långa bundna boräntor har en knapp fördel gentemot rörliga boräntor.
  2017-08-09 Boräntenytt
 • Omvärlden driver räntorna

  Stigande omvärldsräntor har dragit med sig svenska räntor uppåt de senaste veckorna. Bolåneräntorna kommer dock inte att börja stiga märkbart förrän under nästa år. Fördelen för långa bundna boräntor gentemot rörligt har ökat, men det går att avvakta ett tag till.
  2017-07-07 Boräntenytt
 • Ränteuppgång så småningom

  Riksbankens inflationsfokus innebär att bolåneräntorna inte kommer att börja stiga på allvar förrän under nästa år. Bunden boränta är att föredra framför rörlig, men för den som tvekar går det sannolikt att avvakta och se några månader.

  2017-05-31 Boräntenytt
 • Inflationsfokus ger låg ränta

  Riksbanken har fullt fokus på inflationen och kommer inte att börja höja styrräntan förrän tidigast under nästa sommar. Bolåneräntorna är, trots det, sakta på väg upp. Bunden boränta är att föredra framför rörlig, men det väger jämnt.

  2017-05-05 Boräntenytt