Boräntenytt

 • Boräntenytt nr 4 2021
  Riksbanken höjer reporäntan nästa gång i november 2023. Det får de rörliga boräntorna att ligga mer eller mindre stilla på nuvarande nivå fram till dess. De långa marknadsräntorna föll oväntat tillbaka under sommaren vilket talar för att de långa bundna boräntorna höjs senare än tidigare förväntat. Det är mycket förmånligt att binda boräntan på lite längre tid och allt fler väljer att göra det. Det är dock viktigare än någonsin att vara vaksam på de stora skillnaderna mellan list- och snitträntorna.
  2021-08-19 Boräntenytt
 • Boräntenytt nr 3 2021
  Riksbanken höjer reporäntan redan under våren 2023, vilket får de rörliga boräntorna att gå upp lite tidigare än förväntat. Riksbanken bör sätta ner foten på vad som är en normal reporänta. Det är viktigt för en transparent penningpolitik och ger vägledning för bolånetagare om vad som kan vara en normal boränta på sikt.
  2021-05-25 Boräntenytt
 • Boräntenytt nr 2 2021
  De längre bundna boräntorna är på väg upp i kölvattnet av globalt stigande långräntor. Riksbanken höjer reporäntan tidigare än väntat, vilket även kommer att dra upp de rörliga boräntorna. Fortsatt låga globala realräntor talar dock för att det inte blir någon dramatik.
  2021-03-24 Boräntenytt
 • Boräntenytt nr 1 2021
  Till skillnad från den första har den andra coronavågen inte gett något avtryck på marknadsräntorna. Fortsatt låga globala långa realräntor talar för låga boräntor även framöver. Två faktorer skulle kunna rubba den slutsatsen. Den ena är ökad inflation. Den andra stigande riskpremier vid globalt tilltagande offentligfinansiella problem.
  2021-01-25 Boräntenytt
 • Boräntenytt nr 5 2020
  Trots att den befarade andra vågen av coronapandemin nu ser ut att ha drabbat flera länder råder så här långt fortsatt lugn på den globala och inhemska räntemarknaden. Inte mycket talar för att boräntorna stiger i en nära framtid oavsett bindningstid. Den senaste tiden har dessutom flera bolånegivare sänkt sina bundna boräntor och gjort uttalanden som visar på en ökad konkurrens om bolånekunderna. Det har fått förra årets stora skillnad mellan list- och snitträntor på bundna räntor att sjunka kraftigt. För bolån till rörlig ränta är däremot skillnaden mellan list- och snitträntan stor, och dessutom ökande. Enligt den senaste statistiken var också under hälften av alla nya bolån till rörlig ränta vilket kan vara tecken på ett trendskifte.
  2020-10-26 Boräntenytt
 • Boräntenytt nr 4 2020
  Sedan den höga volatiliteten på de globala räntemarknaderna under den mest akuta fasen av coronapandemin under våren, har det rått i det närmaste stiltje. Detta bortsett från en dramatisk nedgång i den italienska statslåneräntan efter att det europeiska stödpaketet kom på plats. En utdragen ekonomisk återhämtning och en rad strukturella faktorer bör ge låga räntor många år till framöver. Det innebär i så fall också att både de rörliga och bundna boräntorna förblir låga. Det förefaller vara en låg risk att välja rörlig boränta samtidigt som det är billigt att binda räntan på lite längre tider. Hushållen har inte orealistisk låga boränteförväntningar, snarare för höga.
  2020-08-20 Boräntenytt