Analys & rapporter

Boräntenytt

I Boräntenytt analyseras räntemarknaden och du får en prognos om boräntornas nivå i framtiden. Boräntenytt kommer ut månadsvis.

Prenumerationen är kostnadsfri.

 • Ränteuppgången tar tid

  Bolåneräntorna är på väg upp men uppgången tar inte fart förrän nästa år. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra. Men det finns sannolikt utrymme att avvakta med räntebindningen ett tag.

  2017-02-24 Boräntenytt
 • Mer uppsida än nedsida…

  Bolåneräntorna bör successivt börja röra sig uppåt under 2017. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra men osäkerheten innebär att det finns god anledning att sprida riskerna.

  2017-01-20 Boräntenytt
 • Uppgång på gång?

  Både omvärldsläget och Riksbankens agerande talar för att boräntorna kommer att börja stiga under nästa år. Uppgången lär dock inte bli särskilt brant. Ränteutsikterna innebär att bunden boränta har en liten fördel, men det finns betydande osäkerhet i bedömningen.

  2016-12-22 Boräntenytt
 • Osäker och oviss omvärld...

  Utvecklingen i omvärlden fortsätter att överraska, vilket gör ränteutsikterna mer svårbedömda. Det mesta talar för att boräntorna kommer att börja stiga under nästa år. Ränteutsikterna innebär att bunden boränta har en liten fördel. En hög grad av osäkerhet och ovisshet talar dock för att man bör sprida riskerna.

  2016-11-21 Boräntenytt
 • Sista räntesänkningen?

  Den senaste marknadsutvecklingen stödjer vår syn att det kan komma en liten nedgång i boräntorna innan årsskiftet men att de sedan vänder upp under 2017. Ränteutsikterna innebär att riktigt långa räntebindningstider är att föredra. Osäkerhet och ovisshet talar dock för att man bör sprida riskerna.
  2016-10-07 Boräntenytt
 • Riksbanken är färdig…

  Nästa steg från Riksbanken bör vara en räntehöjning i början av 2018, såvida vi inte får en oväntad kronförstärkning den närmaste tiden. Låga finansieringskostnader för bolån innebär dock att boräntorna skulle kunna gå ned något ytterligare innan de vänder uppåt under 2017. Ränteutsikterna innebär att riktigt långa räntebindningstider är att föredra. Det finns dock en hel del osäkerhet i bedömningen.

  2016-09-13 Boräntenytt