Press

Boräntenytt | 2017-02-24

Ränteuppgången tar tid

Läs hela Boräntenytt

Bolåneräntorna är på väg upp men uppgången tar inte fart förrän nästa år. Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra. Men det finns sannolikt utrymme att avvakta med räntebindningen ett tag.