SBAB Boprisindikator

SBAB Boprisindikator publiceras kvartalsvis och visar vad bostadsägarna tror om bostadsprisernas kommande utveckling.

 • Fortfarande fler bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser
  Det är fortfarande fler av Sveriges bostadsägare som tror på fallande än stigande bostadspriser på ett års sikt, även om optimismen tilltagit lite sedan kvartal fyra förra året. Av de som tror på fallande priser anger 88 procent stigande räntor som orsak till fallet. På tre års sikt är bostadsägarna betydligt mer optimistiska kring synen på bostadspriserna.
  SBAB Boprisindikator
 • Bostadsägarna har aldrig varit så osäkra på prisutvecklingen som nu
  Sveriges bostadsägare har en fortsatt pessimistisk syn på bostadsprisernas utveckling på ett års sikt. På tre års sikt är synen betydligt mer optimistisk. Osäkerheten om boprisutvecklingen, sett till hur många som svarat "vet inte", har aldrig varit så stor som nu.
  SBAB Boprisindikator
 • Åtta av tio tror att ökande elpriser leder till fallande bostadspriser
  Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter att falla. Den främsta förklaringen anges vara stigande bostadsräntor. Drygt åtta av tio tror även att fortsatt höjda elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser.
  SBAB Boprisindikator
 • Kraftigt fall i bostadsägarnas prisförväntningar
  Sedan början av året har bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna ändrats markant. Från att en mycket stor majoritet trott på fortsatt stigande bostadspriser på ett år sikt, är gruppen som tror på stigande priser nu marginellt större än den som tror på sjunkande.
  SBAB Boprisindikator
 • Sju av tio bostadsägare tror att stigande elpriser kan påverka
  bostadspriserna
  En stor majoritet av bostadsägare tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt, även om andelen minskat något på senare tid. Drygt en av tio tror att stigande elpriser kommer att påverka bostadspriserna i hög grad och nära tre av fem i mindre grad.
  SBAB Boprisindikator
 • Bostadsägarna skräms inte av höstavmattning - tror på fortsatt stigande bostadspriser
  En stor majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara den huvudsakliga förklaringen. Endast 5 respektive 4 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.
  SBAB Boprisindikator