SBAB Boprisindikator

SBAB Boprisindikator publiceras kvartalsvis och visar vad bostadsägarna tror om bostadsprisernas kommande utveckling.

 • Trots flera tecken på en svalare marknad: majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser
  En stor majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara det huvudsakliga skälet. Endast 4 respektive 3 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.
  2021-09-10 SBAB Boprisindikator
 • Högsta noteringen i hushållens boprisförväntningar sedan mätningen påbörjades
  En mycket stor majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre år sikt. Noteringen i SBAB:s boprisindikator HPE är den högsta sedan mätningen påbörjades. En mycket liten andel tror på fallande bostadspriser.
  2021-06-07 SBAB Boprisindikator
 • Fortsatt stor optimism bland bostadsägare om bostadsprisernas utveckling
  En majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara det huvudsakliga skälet. Endast 1–2 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.
  2021-02-25 SBAB Boprisindikator
 • Endast två av hundra bostadsägare tror på fallande bopriser
  Efter raset i hushållens förväntningar under våren då det var fler bostadsägare som trodde på fallande än stigande bopriser på ett års sikt, har andelen som istället tror på stigande priser dominerat. I den senaste mätningen stiger den andelen ytterligare. Trots att vi nu är inne i en andra coronavåg, tror endast två av hundra på fallande priser.
  2020-11-25 SBAB Boprisindikator
 • Bostadsägarnas boprisförväntningar, framtidstro har ersatt djup pessimis
  En stor majoritet av bostadsägarna spår stigande bopriser på både ett och tre års sikt, vilket är en dramatisk uppgång från kvartal två. Som tidigare visar SBAB:s index att bostadsägare generellt sett är något mer optimistiska om prisutvecklingen jämfört med andra grupper.
  2020-08-26 SBAB Boprisindikator
 • Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare
  SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent spår sjunkande priser medan 25 procent tror på stigande priser. På tre års sikt tror en majoritet av bostadsägarna att priserna kommer att öka.
  2020-05-28 SBAB Boprisindikator