SBAB Booli Housing Market Index

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder förhåller sig till hushållens efterfrågan med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster.


 • Byggkrisen: försäljningen rasar, andelen avbokade bostäder skenar och prissänkningar och konkurser tilltar
  Försäljningen av nya bostäder är i det närmaste tvärdöd och andelen avbokade bostäder skenar. Försäljningstiderna har dubblerats och andelen prissänkta objekt har ökat kraftigt. Antalet konkurser tilltar. Nyproducerade hyresrätter vinner till synes mark i förhållande till nyproducerade ägda bostäder just nu, men även hyresrätterna står inför betydande problem. Det visar en analys som SBAB har gjort baserad på aktuella försäljnings- och bokningssiffror från Booli och nyproduktionsindexet HMI för kvartal 2 i år.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Byggkrisen: Prognoserna för bostadsbyggandet behöver revideras ned markant
  SBAB har via nyproduktionsindexet HMI och en genomgång av det aktuella försäljnings- och bokningsläget gjort en bedömning av liggande prognoser för bostadsbyggandet. Analysen visar att de flesta prognosmakares prognoser kan behöva halveras. Den visar vidare att trenden mot underskott på nya, framför allt villor men även bostadsrätter, för Sverige som helhet, på kort tid har förbytts i en trend mot överskott. Bland storstadsregionerna uppvisar Västra Götaland redan nu ett överskott på såväl villor som bostadsrätter. Inget talar just nu för att vi de närmaste två åren kommer att ha en byggtakt som matchar ökningen i antalet hushåll, vilket fördröjer tiden för att bygga bort den nuvarande bostadsbristen.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Ränteuppgången spiken i kistan för bostadsbyggandet
  Det markant höjda ränteläget bidrog under kvartal fyra förra året till att den beräknade efterfrågan på nyproducerade villor och bostadsrätter fortsatte att sjunka i förhållande till utbudet i Sverige som helhet. De stigande räntorna bidrog till att det nu inte längre beräknas finnas något underskott på villor i Storstockholm. Norrköping sticker ut med ett mycket stort beräknat överskott på nyproducerade villor. På bostadsrättssidan sticker Järfälla ut av samma skäl.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Dramatiskt ändrade förutsättningar för småhusproduktionen
  Överskotten på nya hyresrätter för Sverige som helhet samt i Skåne- och Västra Götalands län består. Samtidigt har den senaste tidens kraftiga uppgång i ränteläget medfört att underskottet på nya villor i Stockholms län har försvunnit. För bostadsrätter råder alltjämt balans mellan utbud och efterfrågan i samtliga tre storstadsområden. I flera av Sveriges större regionsstäder har ränteuppgången medfört ett överskott, eller ökat på tidigare överskott, på både nyproducerade bostadsrätter och villor.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Överskottet av hyresrätter tilltar nu när efterfrågan på bostäder sjunker
  Under det första kvartalet i år fanns för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Under kvartal två ökade detta överskott markant till följd av en kraftig nedgång i den köpkraftsberäknade efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det senare innebär samtidigt att den tidigare nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor nu har vänt upp. Trots det uppvisar Stockholms län ett fortsatt underskott på nya villor.
  SBAB Booli Housing Market Index
 • Överskott i nyproduktionen av hyresrätter för riket som helhet
  För första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder finns nu ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Det finns nu också en tydlig nedåttrend mot ett underskott på bostadsrätter för Sverige som helhet.
  SBAB Booli Housing Market Index