Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Analys & rapporter

SBAB Booli Housing Market Index

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) publiceras kvartalsvis och visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder förhåller sig till hushållens efterfrågan med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster.

 

 • Den oroande trenden i nyproduktionen av villor består

  Det tidigare underskottet på nyproducerade villor i många områden i Sverige består. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans.
  2020-09-03
 • Trend från överskott mot balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter

  Det råder balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter i Sveriges tre storstadslän och i de flesta regionstäderna. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans. Underskottet på nyproducerade villor i många områden består.
  2020-05-28
 • Störst potential för småhusproduktion i Sverige just nu

  SBAB Booli HMI visar att potentialen att sälja småhus överlag just nu är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyresrätter. Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet och områdena i och omkring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län men också i flera regionstäder. En liten nyproduktion av småhus och en överproduktion av lägenheter i vissa segment kan förklara detta.
  2020-03-11
 • Fortsatt överproduktion av bostadsrätter i Uppsala och Järfälla

  SBAB Booli HMI visar att produktionen av bostadsrätter ännu under tredje kvartalet 2019 översteg efterfrågan på vissa orter i Sverige, bland annat i Uppsala och Järfälla. För Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden, var det dock balans för samtliga boendeformer.
  2020-01-10
 • Balans i stort - lågtryck för bostadsrätter i några städer

  För Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden var det under andra kvartalet 2019 balans för samtliga boendeformer. Det finns dock betydande skillnader regionalt och för olika boendeformer. I Uppsala var det lågtryck medan det i Norrköping var högtryck för nya bostadsrätter. I Malmö och Göteborg är tendensen tydligt negativ för bostadsrätter.
  2019-11-13