SBAB Booli Housing Price Index

SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen för lägenheter och hus i olika områden och för riket som helhet. Indexen baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden.


 • Bostadspriserna upp på bred front i april
  Bostadspriserna steg med 1,7 procent i april i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit fyra månader i rad och med sammanlagt 5,8 procent sedan årsskiftet. Lägenhetspriserna steg med 1,2 procent och villapriserna med 1,9 procent, vilket är mer än normalt för säsongen – särskilt för lägenheterna. Den beräknade säsongsjusterade trenden uppvisar nu en tydlig uppgång.
 • Bostadspriserna steg för tredje månaden i rad i mars
  Bostadspriserna steg med 1,9 procent i mars i Sverige som helhet. Det var tredje månaden i rad med stigande priser. Lägenhetspriserna steg med 1,2 procent och villapriserna med 2,2 procent. För första gången sedan årsskiftet uppvisar nu också den underliggande trenden en lite mer tydlig uppgång.
 • Stapplande prisuppgång på bostäder i februari
  Bostadspriserna steg med 1,2 procent i februari i Sverige som helhet. Därmed har priserna stigit bägge de inledande månaderna på året. Lägenhetspriserna steg med 0,9 procent och villapriserna med 1,4 procent. Den underliggande trenden, där bland annat normala säsongseffekter tagits bort, pekar dock liksom i januari på mer eller mindre stillastående priser under februari. Det är alltså för tidigt att peka på ett rejält trendbrott i bostadspriserna efter höstens röda siffror.
 • Bostadspriserna tog glädjeskutt i januari – eller?
  Bostadspriserna steg med 3 procent i januari i Sverige som helhet. Därmed bröts en flera månader lång period med fallande priser. Lägenhetspriserna steg med 3,5 procent och villapriserna med 2,7 procent. Större delen av uppgången kan dock tillskrivas en normal säsongseffekt. Priserna brukar hoppa upp i januari. Sedan bostadspriserna stod som högst våren 2022 har de fallit med drygt 13 procent.
 • Bostadspriserna fortsatte ned i december – men i år vänder de upp igen
  Bostadspriserna föll med 1,5 procent i december i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit fyra månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 1,7 procent och villapriserna med 1,4 procent. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden fortsatt fallande priser på både lägenheter och villor. Sedan bostadspriserna stod som högst våren 2022 har de fallit med sammanlagt 16 procent; lägenhetspriserna med knappt 12 procent och villapriserna med drygt 18 procent. Summeras prisfallet för helåret 2023 så stannande det dock vid måttliga 0,8 procent tack vare en stark vår.
 • Bostadspriserna fortsatte ner i november
  Bostadspriserna föll med 1,4 procent i november i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna fallit tre månader i rad. Lägenhetspriserna föll med 0,7 procent och villapriserna med 1,8 procent. Sedan bostadspriserna stod som högst våren 2022 har de fallit med sammanlagt 15 procent; lägenhetspriserna med 10,5 procent och villapriserna med 17 procent.