Sansade boprisförväntningar bland bostadsägare

Man får går tillbaka till hösten 2021 för att hitta en lika stor optimism som nu bland bostadsägarna. 63 procent tror på stigande priser på ett års sikt jämfört med 3 procent som tror på sjunkande. Främsta skälet till prisuppgång anges vara sjunkande räntor. Samtidigt är förväntningarna sansade. Av de som tror på stigande bostadspriser tror 4 av 5 att priserna kommer att stiga med maximalt 5 procent på ett års sikt.