Investor Relations

Här finns information om koncernens upplåningsprogram, de senaste finansiella rapporterna, och mycket mer.

Ladda ner

Årsredovisning 2020

Finansiell kalender

Gröna obligationer

Vi har som mål att finansiera grön utlåning med grön upplåning.

Läs mer om våra gröna obligationer.


IR-kontakter

E-post: investor@sbab.se
Telefon: +46 8 614 43 98


Fredrik Jönsson, Head of Treasury

E-post: fredrik.jonsson@sbab.se
Telefon: +46 8 614 38 22

Anders Hult, Head of Funding

E-post: anders.hult@sbab.se
Telefon: +46 8 614 38 64

Emma Holmberg, Head of Investor Relations

E-post: emma.holmberg@sbab.se
Telefon: +46 8 614 43 27