Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Omvärld & Analyser

Mäklarbarometern

Mäklarbarometern speglar de senaste tendenserna på bostadsmarknaden. Den bygger på SBAB:s enkätundersökning bland fastighetsmäklare och kommer ut varje kvartal.

 

 • Dämpad prognos om bostadsmarknaden i Stockholm

  Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

  2017-12-01 Mäklarbarometern
 • Dämpad prognos om bostadsmarknaden i Malmö

  Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i StorMalmö, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

  2017-12-01 Mäklarbarometern
 • Dämpad prognos om bostadsmarknaden i Göteborg

  Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i StorGöteborg, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.
  2017-12-01 Mäklarbarometern
 • Bostadsmarknaderna spretar

  Storstadsregionernas bostadsmarknader går i otakt. Under det andra kvartalet har marknaderna överlag tappat fart. Men medan vi sett en tvär inbromsning på Stockholms bostadsrättsmarknad så rusar Göteborgs och Malmös småhusmarknader på i överhettningsliknande fart. Sannolikt ar det uppsvinget i bostadsbyggandet och åtstramningen av villkoren på bolånemarknaden som dämpar marknaderna, men har ojämna regionala effekter.
  2017-06-29 Mäklarbarometern
 • Fortsatt uppåt för bostadsmarknaderna

  Storstadsregionernas bostadsmarknader tuffar på i rask takt. Under det första kvartalet har stigande efterfrågan och svagare utbud än väntat drivit upp budgivning och prisökningar. Försäljningstiderna var dock i stort sett oförändrade. Skillnaderna mellan regionerna minskade då Stockholm, som tidigare släpat efter, knappade in lite på Göteborg och Malmö. Inför det andra kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka medan prisökningarna dämpas något.

  2017-04-24 Mäklarbarometern
 • Bostadsmarknaderna går i olika takt

  Storstadsregionernas bostadsmarknad fortsatte att utvecklas positivt under slutet av 2016, även om en viss inbromsning kunde märkas. Stigande efterfrågan och lägre utbud fick priserna att stiga, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider. Det var dock ganska stora skillnader mellan regionerna. Inför det första kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka i god takt medan priserna fortsätter stiga.

  2017-02-01 Mäklarbarometern