Omvärld & Analyser

Mäklarbarometern

Mäklarbarometern speglar de senaste tendenserna på bostadsmarknaden. Den bygger på SBAB:s enkätundersökning bland fastighetsmäklare och kommer ut varje kvartal.

Prenumerationen är kostnadsfri.

 • Bostadsmarknaderna går i olika takt

  Storstadsregionernas bostadsmarknad fortsatte att utvecklas positivt under slutet av 2016, även om en viss inbromsning kunde märkas. Stigande efterfrågan och lägre utbud fick priserna att stiga, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider. Det var dock ganska stora skillnader mellan regionerna. Inför det första kvartalet väntas både utbud och efterfrågan öka i god takt medan priserna fortsätter stiga.

  2017-02-01 Mäklarbarometern
 • Stabilare bostadsmarknader

  Andra kvartalets rätt branta inbromsning på storstadsregionernas bo-stadsmarknader har följts av återhämtning under det tredje kvartalet. Stigande efterfrågan och ett något lägre utbud har fått priserna att vända uppåt, stimulerat budgivningen och pressat försäljningstiderna. Inför det fjärde kvartalet väntas stabilt utbud, en viss uppgång i både efterfrågan, priser och budgivning medan försäljningstiderna sjunker marginellt.

  2016-10-19 Mäklarbarometern
 • På väg mot mjuklandning?

  Efter flera år med tendenser till överhettning rapporterar nu mäklarna att det skett en tydlig dämpning på storstadsregionernas bostadsmarknader under det andra kvartalet. Både efterfrågan, prisutveckling och budgivning har tappat fart samtidigt som försäljningstiderna har ökat. Inför det tredje kvartalet väntas fortsatt dämpad efterfråge- och prisutveckling samtidigt som försäljningarna väntas ta längre tid och ske under mindre budgivning.

  2016-07-01 Mäklarbarometern
 • Ingen nedgång i sikte …

  Efter att ha noterat en tydlig dämpning på storstadsregionernas bostadsmarknader i slutet av förra året rapporterar mäklarna att trycket återhämtat sig under det första kvartalet. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabbare takt än föregående kvartal och försäljningstiderna har fortsatt falla.

  2016-04-19 Mäklarbarometern
 • En välbehövlig avkylning…

  Storstadsregionernas bostadsmarknader har uppvisat överhettningstendenser de senaste två åren. Under det fjärde kvartalet har mäklarna dock noterat en tydlig dämpning av trycket. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i långsammare takt än vad de gjort på flera kvartal och försäljningstiderna är mer stabila än tidigare.
  2016-02-01 Mäklarbarometern
 • Bostadsmarknaderna varvar upp igen

  De inbromsningstendenser som tidigare kunde skönjas på storstadsreg-ionernas bostadsmarknader har till största delen försvunnit under det tredje kvartalet. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabb takt under det tredje kvartalet och försäljningstiderna har fallit snabbare än under våren.
  2015-10-16 Mäklarbarometern