Nöjda kunder

Vi eftersträvar att erbjuda produkter och tjänster som är hållbara, såväl för den enskilda individen, fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen, som för samhället i stort. Att våra kunder är nöjda och väljer att stanna hos oss ser vi som det yttersta beviset för att vårt erbjudande är relevant för våra kunders behov.

Vi är en bank med fokus på boende och boendeekonomi. Våra produkter, tjänster och partnererbjudanden skapar förutsättningar för privatpersoner att ha rätt boende i livets olika skeenden och bygga ekonomisk trygghet. Dessutom möjliggör vi för fastighetsbolag och bostadsutvecklare att kunna verka och växa så att de kan skapa fler och bättre bostäder och bostadsområden i Sverige.

För att detta ska fungera måste vi erbjuda rätt produkter och tjänster på det sätt som våra kunder förväntar sig, uppskattar och som inger förtroende – där genomgående hög servicekvalitet och goda kundrelationer är viktiga pusselbitar.

Sund och ansvarsfull kreditgivning utgör själva grunden för vår verksamhet. För oss innebär det att vi är öppna och tydliga kring villkor och produkter och att vi bedriver försäljning, marknadsföring och kreditprövning på ett ansvarsfullt sätt. Vi tycker det är viktigt att sprida information och dela med oss av vår kunskap, våra insikter och vår kompetens. Med tillgång till stora mängder data för vi en proaktiv dialog med våra kunder för att öka medvetenheten och transparensen på bostadsmarknaden och kreditmarknaden.