Mäklarbarometern

Mäklarbarometern speglar de senaste tendenserna på bostadsmarknaden. Den bygger på SBAB:s enkätundersökning bland fastighetsmäklare och kommer ut varje kvartal.

 

 • Mäklarbarometern första kvartalet: Rekordstart spås för villamarknaden
  Fastighetsmäklarna verksamma i landets tre storstadsregioner bedömer att efterfrågan på framför allt villor och radhus ökar kraftigt första kvartalet 2021. I Stockholm bedömer så många som 8 av 10 fastighetsmäklare att efterfrågan på villor och radhus kommer att öka.
  Mäklarbarometern
 • Mäklare spår fortsatta prisökningar under årets sista kvartal
  Om fastighetsmäklarnas prognos slår in kommer avslutningen på bostadsmarknaden 2020 präglas av stigande priser med oförändrat utbud och bibehållen efterfrågan. Vissa geografiska skillnader finns. I Stockholm bedöms exempelvis priserna på villor öka mer än på bostadsrätter. I Malmö och Göteborg bedöms däremot prisutvecklingen på bostadsrätter och villor följas åt mer.
  Mäklarbarometern
 • Mäklare spår oförändrade bostadspriser under tredje kvartalet i år
  Majoriteten av tillfrågade mäklare spår oförändrade bostadspriser under det tredje kvartalet i år. En större andel tror på stigande priser för villor än för bostadsrätter. Ett litet utbud av villor i förhållande till bostadsrätter kan troligen vara en av förklaringarna.
  Mäklarbarometern
 • Mäklarbarometern: Mäklare spår stillastående till sjunkande bostadspriser under andra kvartalet
  Fastighetsmäklarnas prognos för andra kvartalet i år är att bostadspriserna kommer att vara stillastående till sjunkande. Mäklare i Stor-Stockholm är mer pessimistiska jämfört med sina kollegor i Stor–Göteborg och i än högre grad jämfört med Stor-Malmö. Småhuspriserna spås stå emot krisen bättre än vad bostadsrättspriserna gör.
  Mäklarbarometern
 • SBAB:s Mäklarbarometer Göteborg: Villor och bostadsrätter tio procent dyrare om fem år
  SBAB frågade Göteborgs fastighetsmäklare i senaste Mäklarbarometern vad priset för en villa respektive bostadsrätt är om fem år. Frågan som ställdes var: hur tror du att priset för en bostadsrätt respektive villa utvecklas de kommande fem åren.
  Mäklarbarometern
 • SBAB:s Mäklarbarometer Malmö: Villor och bostadsrätter tio procent dyrare om fem år
  SBAB frågade Stockholms fastighetsmäklare i senaste Mäklarbarometern vad priset för en villa respektive bostadsrätt är om fem år. Frågan som ställdes var: hur tror du att priset för en bostadsrätt respektive villa utvecklas de kommande fem åren.
  Mäklarbarometern