Analys & rapporter

Mäklarbarometern

Mäklarbarometern speglar de senaste tendenserna på bostadsmarknaden. Den bygger på SBAB:s enkätundersökning bland fastighetsmäklare och kommer ut varje kvartal.

Prenumerationen är kostnadsfri.

 • Stabilare bostadsmarknader

  Andra kvartalets rätt branta inbromsning på storstadsregionernas bo-stadsmarknader har följts av återhämtning under det tredje kvartalet. Stigande efterfrågan och ett något lägre utbud har fått priserna att vända uppåt, stimulerat budgivningen och pressat försäljningstiderna. Inför det fjärde kvartalet väntas stabilt utbud, en viss uppgång i både efterfrågan, priser och budgivning medan försäljningstiderna sjunker marginellt.

  2016-10-19 Mäklarbarometern
 • På väg mot mjuklandning?

  Efter flera år med tendenser till överhettning rapporterar nu mäklarna att det skett en tydlig dämpning på storstadsregionernas bostadsmarknader under det andra kvartalet. Både efterfrågan, prisutveckling och budgivning har tappat fart samtidigt som försäljningstiderna har ökat. Inför det tredje kvartalet väntas fortsatt dämpad efterfråge- och prisutveckling samtidigt som försäljningarna väntas ta längre tid och ske under mindre budgivning.

  2016-07-01 Mäklarbarometern
 • Ingen nedgång i sikte …

  Efter att ha noterat en tydlig dämpning på storstadsregionernas bostadsmarknader i slutet av förra året rapporterar mäklarna att trycket återhämtat sig under det första kvartalet. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabbare takt än föregående kvartal och försäljningstiderna har fortsatt falla.

  2016-04-19 Mäklarbarometern
 • En välbehövlig avkylning…

  Storstadsregionernas bostadsmarknader har uppvisat överhettningstendenser de senaste två åren. Under det fjärde kvartalet har mäklarna dock noterat en tydlig dämpning av trycket. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i långsammare takt än vad de gjort på flera kvartal och försäljningstiderna är mer stabila än tidigare.
  2016-02-01 Mäklarbarometern
 • Bostadsmarknaderna varvar upp igen

  De inbromsningstendenser som tidigare kunde skönjas på storstadsreg-ionernas bostadsmarknader har till största delen försvunnit under det tredje kvartalet. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i snabb takt under det tredje kvartalet och försäljningstiderna har fallit snabbare än under våren.
  2015-10-16 Mäklarbarometern
 • Svalare bostadsmarknader

  Det går att se tendenser till inbromsning på storstadsregionernas bostadsmarknader. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i långsammare takt än tidigare under det andra kvartalet och försäljningstiderna har inte fallit lika snabbt. Än så länge handlar det dock snarare om en liten, men tydlig, dämpning än om en markant tillbakagång.
  2015-06-24 Mäklarbarometern