Publicerad: 27 april, 2023

Bolåneräntorna ökar ännu mer i år för att sedan falla tillbaka nästa år

Riksbanken höjde räntan igen i onsdags den 26 april. Denna gång från 3 till 3,50 procent och i linje med vad vi och de flesta andra bedömare trott på senare tid. Skälet till Riksbankens höjning är att inflationen de senaste månaderna fortsatt att ligga långt över Riksbankens mål på 2 procent.

Riksbanken är också rädd för att om inte styrräntan i Sverige ökar i ungefär samma takt som Europeiska centralbankens motsvarande ränta, så kommer den svenska kronan att försvagas ytterligare. Det ökar i så fall priserna på de varor som importeras till Sverige. Riksbanken meddelade också att styrräntan kan höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i antingen juni eller september för att sedan ligga kvar på den nivån i nästan tre år.

 

Riksbankens höjning av styrräntan ger ökade bolåneräntor

Riksbankens höjning av styrräntan kommer att leda till att framför allt de rörliga bolåneräntorna ökar. I vår nya rapport Bomarknadsnytt nr. 2 för året som vi publicerade torsdag den 27 april, spår vi att den rörliga räntan på bolånemarknaden i stort kommer att gå upp till ungefär 5 procent i genomsnitt mot slutet av året. Till skillnad från Riksbanken tror vi att inflationen kommer att falla brant under andra halvåret i år. Det borde tala för att Riksbanken, med start från början av nästa år, bör kunna sänka styrräntan igen. Vår bedömning är att den rörliga bolåneräntan därför kan sjunka och ligga närmare 4 procent mot slutet av nästa år. Prognosen är dock osäker och du bör som bolånetagare därför ta höjd för att utvecklingen kan bli en annan.


Prognos över bolåneräntor med olika räntebindningstid


3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Maj 2023

4,7

4,7

4,7

4,8

4,6

4,6

Januari 2024

5,0

4,9

4,9

4,8

4,7

4,7

Januari 2025

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Januari 2026

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,9

Januari 2027

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1


Anm.: Avser genomsnittliga räntor på bolånemarknaden, inte SBAB:s list-/snitträntor

Källa: SBAB


Höjda bolåneräntor ger troligen fallande bostadspriser

Under årets första tre månader har bostadspriserna stigit något efter att innan dess ha fallit mycket under stora delar av förra året. Vår bedömning är dock att uppgången under årets inledning har varit en så kallad säsongseffekt och att den underliggande trenden i stället har pekat mot stillastående priser på bostadsrätter och fortsatt fallande för hus - för Sverige som helhet. Vi ser dock vissa skillnader mellan olika delar av Sverige. När bolåneräntorna nu ser ut att fortsätta uppåt under ett tag till talar mycket för att bostadspriserna kommer att falla lite till under året. Får vi rätt i vår prognos om att bolåneräntorna sedan sänks med start från början av nästa år, är vår bedömning att bostadspriserna vänder upp lite grann nästa år för att öka ännu mer året efter.


Håll ut – det blir bättre!

Vill du läsa mer om våra prognoser och analyser över bolåneräntorna och bostadspriserna, läs då gärna vårt senaste nummer av Bomarknadsnytt. I rapporten hittar du också en bredare analys och prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad i stort om du även är intresserad av det. Om du funderar över hur du ska göra med ditt sparande inklusive amorteringar just nu, vill jag också passa på att tipsa om vår nya privat- och boendeekonom Linda Jonssons artikel om amortering och sparande.

2023 blir en fortsatt ekonomisk prövning för många hushåll – inte minst bolånetagare med stora lån i förhållande till inkomsten. Jag tycker ändå att det finns lite hopp om och tecken på att inflationen har toppat, vilket i så fall bör borga för sänkta bolåneräntor om inte allt för lång tid.

Ta hand om dig och dina nära!


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB


Läs också