Press

Specialstudier | 2014-01-07

Hushållen tror på fortsatta prisökningar

Trots debatten om hög skuldsättning, bobubblor och övervärderade bostäder tror de svenska hushållen på fortsatta prisuppgångar. Endast en knapp procent av hushållen tror att 2014 kommer att bli året då bostadsmarknaden kollapsar och priserna faller med minst 15 procent. Störst ökningar i bopriset förväntar sig stockholmare medan hushåll i Sydsverige och mellersta Norrland förväntar sig mindre prisökningar.