Press

Pressmeddelande | 2014-02-14

För kärlekens skull - håll ordning på de löpande utgifterna

För att kärleken skall bestå krävs förtroende för hur partnern sköter sin del av den gemensamma privatekonomin. När detta fallerar riskereras hela förhållandet, oftast bråkar vi om de löpande kostnaderna för mat. SBAB uppmärksammar Alla Hjärtans Dag 2014 genom att presentera en undersökning om hur privatekonomin kan förstärka parrelationer. Rent ekonomiskt finns det dessutom mycket att vinna på ett fungerande parförhållande, par som flyttar ihop kan öka sitt konsumtionsutrymme med en tredjedel enligt SCB:s statistik.

Det är de vardagliga och ständigt återkommande privatekonomiska rutinerna som oftast är upphov till konfliker i parförhållanden. Kostnader för matinköp och hur månadens räkningar skall fördelas toppar listan över mest frekventa privatekonomiska konflikter i svenska hushåll. Symboliskt nog följs dessa trätoämnen av frågan om olika ekonomiska förutsättningar. Det förefaller naturligt då ekonomiska skillnader självfallet gör att fördelningen av de löpande kostnaderna blir mer komplicerad än om inkomsterna hade varit lika.

På motsatt ända av listan finns de mer övergripande och långsiktiga privatekonomiska frågorna om hushållets lån och sparande/investeringar. Såtillvida sparande inte saknas helt, vilket i så fall lyfter frågan till en relativt hög nivå.

Något förvånande är att faktorer som förknippas med ekonomisk oansvarighet kommer relativt lågt, krogräkningar, kreditkortanvändning och när den ena parten försöker dölja kostnader för inköp återfinns på den nedra halvan av listan. Högre upp återfinns istället de dyrare och mindre frekventa gemensamma inköpen av kapitalvaror etc.

Helhetsbilden som framträder är därför tydlig och kan sammanfattas med att förtroendet för hur partnern hanterar ekonomin är relativt högt men att konflikter ändå ofta uppstår i det vardagliga privatekonomiska pusslet


Hur förhindrar man man konflikter
För att ytterligare vidga bilden frågade vi också hur privatekonomiska konflikter kan lösas/förebyggas i relationer. Två tredjedelar pekade då ut de direkt förtroendeuppbyggande faktorerna som att diskutera större inköp i förväg och att inte försöka dölja inköp som ”absolut effektivt”. Betydligt färre rekommenderar de mer drastiska och ”tvingande” metoderna som helt separerad/helt gemensam ekonomi eller att klippa kreditkorten. r partnern hanterar ekonomin är relativt högt men att konflikter ändå ofta uppstår i det vardagliga privatekonomiska pusslet.

Sammanfattning
Slutsatsen är att vi måste prata mer privatekonomi med varandra, men också att de mer drastiska metoderna inte är att föredra. Förtroende och eget ansvar är ledord som bygger relationer, när förtroendet sviktar och man vill inskränka partnerns ekonomiska frihet är förhållandet illa ute.

- Lärdomen är att samma regler tycks gälla för privatekonomi som för allt övrigt i relationer. Det är lätt att missa att det inte räcker att vara kärleksfull och omtänksam om man inte också är ansvarsfull gentemot sin partner på det ekonomiska området. Säger Maria Landeborn, Privatekonom SBAB.

Ingen regel är dock utan undantag, troligen kommer din partner förlåta dig för ett ej i förväg överenskommet inköp idag - på Alla hjärtans dag.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Telefon: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se, twitter.com/marialandeborn