Spara & Placera

Här hittar du rapporter om privatekonomi och sparande. Så ser sparandet ut på bankkonton, i fonder och andra placeringar.

 • Liten dämpning i kontosparandet
  De svenska hushållen har dämpat sitt kontosparande något, årets första kvartal var det svagaste sparkvartalet på två år. Ökningstakten i sparsaldona är trots det fortsatt hög. Det finns många faktorer som bidragit till de senaste årens uppsving för kontosparandet.
  Spara & Placera
 • Svenska sparare drar ifrån i EU-toppen
  Svenska hushåll ligger kvar i toppen av EU:s ekonomiska liga, avståndet mot resten har t.o.m ökat något om man tittar på viss indikatorer. I Sverige har fler hushåll än i något annat EU-land en ekonomi som medger att de kan spara. Svenska hushåll är också optimister kring hur deras ekonomi kommer att utvecklas. Och deras sparbenägenhet har varit högst i hela EU i fyra år nu.
  Spara & Placera
 • Sparbenägenheten slår rekord
  Andelen hushåll som uppger att deras ekonomi förbättrats, och kommer att fortsätta förbättras, är fortfarande betydligt större än andelen som fått det sämre. Andelen som uppger att de sparar i nuläget har gått ned något men andelen som avser att spara framöver är rekordhög.

  Spara & Placera
 • Fler än hälften har mer än 100 000 kronor på bankkonto
  De svenska hushållen fortsätter, trots låga sparräntor, att sätta in mycket pengar på sina bankkonton. Storbankerna fortsätter att försvara sina marknadsandelar men det finns uppstickare som växer. Sparandet är skevt fördelat men en majoritet av de som är mellan 20 och 80 år har minst 100 000 kronor i kontosaldo och en av tio har mer än en miljon i kontosaldo.

  Spara & Placera
 • Mycket kontosparande till låg ränta
  Hushållen sparar mycket och en stor del av besparingarna finns på bankkonton. Sammantaget har hushållen stoppat in 940 miljarder kronor på sina konton de senaste tio åren. Genom att de valt konton med låga räntor så har de under samma tid gått miste om drygt 107 miljarder kronor i ränta.

  Spara & Placera
 • Antydan till dämpat sparande
  De flesta hushålls ekonomiska situation har förbättrats det senaste året och utvecklingen väntas fortsätta. Sparbenägenheten fortsätter att vara mycket hög men har visat en liten tendens till att dämpas.

  Spara & Placera