Analys & rapporter

Spara & Placera

Här hittar du rapporter om privatekonomi och sparande. Så ser sparandet ut på bankkonton, i fonder och andra placeringar.

Prenumerationen är kostnadsfri.

 • Fler än hälften har mer än 100 000 kronor på bankkonto

  De svenska hushållen fortsätter, trots låga sparräntor, att sätta in mycket pengar på sina bankkonton. Storbankerna fortsätter att försvara sina marknadsandelar men det finns uppstickare som växer. Sparandet är skevt fördelat men en majoritet av de som är mellan 20 och 80 år har minst 100 000 kronor i kontosaldo och en av tio har mer än en miljon i kontosaldo.

  2017-02-09 Spara & Placera
 • Mycket kontosparande till låg ränta

  Hushållen sparar mycket och en stor del av besparingarna finns på bankkonton. Sammantaget har hushållen stoppat in 940 miljarder kronor på sina konton de senaste tio åren. Genom att de valt konton med låga räntor så har de under samma tid gått miste om drygt 107 miljarder kronor i ränta.

  2017-01-18 Spara & Placera
 • Antydan till dämpat sparande

  De flesta hushålls ekonomiska situation har förbättrats det senaste året och utvecklingen väntas fortsätta. Sparbenägenheten fortsätter att vara mycket hög men har visat en liten tendens till att dämpas.

  2016-12-07 Spara & Placera
 • Snart har vi en årslön på banken

  Svenska hushåll blir allt mer sparsamma. Om utvecklingen fortsätter så kan de i snitt ha en årslön på banken kring 2025. Trots att hushållens kontosaldon passerat 1 600 miljarder kronor så är marknadsandelarna är trögrörliga, även om det finns vissa uppstickare som växer.

  2016-11-11 Spara & Placera
 • Svenska hushåll har det bäst i EU

  Svenska hushåll ligger i toppen av EU:s ekonomiska liga. I Sverige har fler hushåll än i något annat EU-land en ekonomi som medger att de kan spara. Svenskarnas bedömning av hur deras hushållsekonomi utvecklats och kommer att utvecklas ligger också högt. Och hushållens sparbenägenhet har varit högst i hela EU i över tre år.

  2016-10-04 Spara & Placera
 • Kluven inställning till sparande

  En stor majoritet av de svenska hushållen har fått stadigt förbättrad ekonomi. Mångas privatekonomi går med plus och många sparar regelbundet. Det verkar dock finnas en lite kluven inställning till sparande.
  2016-09-08 Spara & Placera