Investor Relations

Här finns information om koncernens upplåningsprogram, de senaste finansiella rapporterna, och mycket mer.

Ladda ner

Årsredovisning 2023 Bokslutskommuniké 2023

Finansiell kalender

Gröna obligationer

Vi har som mål att finansiera grön utlåning med grön upplåning.

Läs mer om våra gröna obligationer.


IR-kontakter

E-post: investor@sbab.se


Fredrik Jönsson, Head of Treasury
Kristian André, Head of Funding
Pontus Niléhn, Head of Investor Relations
Anna Bergström, Funding Manager
Daniel Odhe, Treasury Dealer