Publicerad: 9 februari, 2023

Väntad höjning av Riksbankens styrränta

Riksbanken höjde nyligen styrräntan med 0,5 procentenheter. Det var i linje med vår senaste prognos. Skälet till höjningen är att inflationen har fortsatt att stiga till nivåer långt över Riksbankens mål på 2 procent. I december låg inflationen på över 10 procent på årsbasis. Det betyder att prisnivån på de varor och tjänster vi vanligtvis köper i genomsnitt i december hade ökat med mer än 10 procent jämfört med december året innan.

Fler höjningar kan komma

Det går inte att utesluta att styrräntan kan komma att höjas ännu mer under våren. Den bedömning vi har gjort på SBAB är dock att det så kallade underliggande inflationstrycket i svensk ekonomi redan har toppat och att det därmed inte behövs fler höjningar av styrräntan. Sverige ser ut att få en större sättning i ekonomin och höjning av arbetslösheten under 2023 än många andra länder i Europa. Det menar vi också är ett argument för att gå försiktigt fram med ytterligare höjningar av styrräntan. Det tar normalt sett dessutom viss tid innan redan gjorda höjningar av styrräntan får full effekt på inflationen. Samtidigt är Riksbanken lite i händerna på andra centralbanker. Om de höjer sina styrräntor betydligt mer än Riksbanken kan det innebära att kronan försvagas mer än den redan har gjort. Det innebär i så fall att priset på de varor vi importerar ökar, vilket i sin tur bidrar till ökad inflation. Det är således flera olika avvägningar som Riksbanken behöver göra inför sina beslut om styrräntan.


Räkna med rörliga bolåneräntor kring 4 procent i närtid

Höjningen av Riksbankens styrränta medför att de rörliga bolåneräntorna fortsätter att klättra uppåt. Som bolånetagare bör man ställa in sig på att den rörliga bolåneräntan kommer att ligga strax över 4 procent under våren. Vår bedömning är dock att Riksbanken kan komma att behöva sänka styrräntan redan i höst när inflationen väntas ha fallit tillbaka kraftigt och arbetslösheten har ökat. Det kan i så fall innebära att de rörliga bolåneräntorna faller tillbaka lite. De lite längre bundna räntorna har redan fallit tillbaka lite på senare tid. Det beror troligen på att marknadens oro för att centralbankerna världen om inte ska lyckas få ner inflationen har minskat väsentligt.

Med hög inflation, höga elpriser och bolåneräntor är det nu en ekonomiskt utmanande tid för många. Det finns fortfarande en stor osäkerhet om när det kommer att ljusna. De flesta prognosmakare, inklusive vi på SBAB, spår ändå att inflationen faller tillbaka markant under innevarande år och att bolåneräntorna snart har nått toppen.

Låt oss hoppas att det blir så och att vi därefter får en mer gynnsam ekonomisk utveckling. Prognoserna visar att 2024 ser betydligt ljusare ut än 2023.

image

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB

Läs också