Publicerad: 15 december, 2022

Vad hände med bolåneräntan och bostadspriserna 2022?

Vi tar en tillbakablick på året som gått när det gäller ekonomin i stort, bostadspriserna och ränteutvecklingen. Dessutom ges en liten framåtblick och även fördjupning i vad inflation egentligen är och vad den mäter.

Svensk ekonomi växte trots flera stora utmaningar

Vi hann nätt och jämnt ta oss igenom de utmaningar coronapandemin medförde innan nästa stora utmaning stod för dörren. I gryningen den 24 februari i år invaderade Ryssland Ukraina, vilket har medfört ett ofattbart mänskligt lidande för Ukrainas befolkning. Kriget, men även de ekonomiska sanktioner USA och EU vidtagit mot Ryssland för att försvåra Rysslands fortsatta krigsföring, har också medfört stora ekonomiska konsekvenser i form av leveransproblem samt kraftigt stigande inflation och räntor i många länder.


Högsta inflationen på över 30 år i november

Från att Riksbanken under flera år har haft svårt att ens få upp inflationen till 2 procent (Riksbankens inflationsmål) var inflationen i november, mätt med konsumentprisindex (KPI), hela 11,5 procent. Man får gå tillbaka till februari 1991 för att hitta en högre inflationssiffra. Det som ändå var lite positivt i de nya siffrorna var att den så kallade underliggande inflationen, det vill säga då man räknat bort kraftigt varierande energipriser och även den direkta effekten av Riksbankens förändringar av styrräntan, planade ut något i november. Mätt på detta sätt, låg inflationen i november på 8,0 procent.


Den fortsatt höga inflationen gör att Riksbanken troligen höjer styrräntan igen i februari

I november höjde Riksbanken styrräntan till 2,5 procent och mycket talar för att Riksbanken kommer att höja räntan igen i februari. Vår prognos är att styrräntan då kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter men med en viss risk för en höjning med 0,5 procentenheter om den underliggande inflationen i december inte minskar. Med det tror vi också att den rörliga bolåneräntan, mätt som ett genomsnitt på bolånemarknaden som helhet, kommer att landa runt 4,5 under senvintern/tidig vår.


Fortsatt fallande bostadspriser

I takt med ränteuppgången har bostadspriserna fallit i hela Sverige – något mer i vissa än i andra områden och priserna på villor mer än på bostadsrätter. Vi ligger kvar med vår prognos om ett sammanlagt boprisfall på drygt 20 procent sett från toppen i våras till botten, som vi tror kommer under våren nästa år. I några områden i Sverige och för villor är vi nästan upp i de prisfallen redan nu. En liten tröst – åtminstone för de som ägt en bostad i några år – är att bopriserna även vid ett sådant prisfall kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som de låg på strax innan pandemin bröt ut. Pandemin medförde ju kraftigt stigande bopriser.


2023 ser ut att bli ett ekonomiskt svagt år både för svensk ekonomi och hushållen

Vi själva, och även de flesta andra prognosmakare, spår att vi nästa år får en svag utveckling i svensk ekonomi i kölvattnet av den höga inflationen och stigande räntor, men också till följd av en svag ekonomisk utveckling globalt. Det viktiga i detta läge är att inte arbetslösheten ökar mer än vad som nu ligger i korten. Det skulle annars medföra en ännu mer ansträngd situation för svensk ekonomi, bostadsmarknad och redan hårt prövade hushåll.


God Jul och Gott Nytt År!

Det är många i vårt fina avlånga land som nu kämpar med att få det ekonomiska att gå ihop - alltifrån de med lägst ekonomiska marginaler till de som sitter på stora bostadslån och som dessutom fått se elfakturan gå upp till vad vi tidigare skulle ha betraktat som fantasibelopp. En liten tröst i sammanhanget är att vi även denna gång kommer att komma ur krisen i likhet med vid tidigare kriser. Det är bara en fråga om när. Får vi rätt i våra prognoser ser 2024 ut att bli ett betydligt bättre år.


Bästa SBAB-kund: ha en så fin och avkopplande jul du nu bara kan ha under rådande omständigheter och ta hand om dina nära och kära. Det är viktigast av allt!


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB