Publicerad: 9 juni, 2022

Stigande bostadsräntor och fallande bostadspriser

Det händer mycket i omvärlden som även påverkar den svenska bostadsmarknaden. SBAB:s chefsekonom Robert Boije bidrar nedan med sina tankar om läget och utvecklingen framöver gällande bostadsräntorna och bostadspriserna.

 

Den höga inflationen drar upp bostadsräntorna

SBAB var tidigt ute och talade om att bostadsräntorna sannolikt skulle komma att gå upp relativt mycket. Kriget i Ukraina och stora coronanedstängningar i Kina har bidragit till att inflationen har gått kraftigt och betydligt mer än vad som har gått att förutse. Det har medfört att även bostadsräntorna har gått upp både mer och snabbare än väntat.

De längre bundna bostadsräntorna har gått upp med hela 2 procentenheter sedan årsskiftet. Riksbanken har också aviserat att styrräntan (före detta reporäntan) kommer att höjas i flera steg framöver. Det kommer att dra upp även de rörliga bostadsräntorna. Vår bedömning är nu att bostadsräntorna kan komma att vara uppe på runt 4 procent inom 2–3 år. Det är en väsentligt mycket högre räntenivå än den vi vant oss med de senaste åren. De flesta bolånetagare kommer inte att ha några större problem att klara av denna ränteuppgång, men vissa hushåll kommer att drabbas hårdare än andra. Det är viktigt att du noga funderar igenom vilken betydelse de högre räntorna har eller kan komma att få för just din ekonomi.

Du kan läsa mer om vår syn på ränteläget i SBAB:s senaste nummer av Boräntenytt. Där finns också information om vad som kan vara bra att tänka på i detta läge inför valet att binda räntan eller inte. Du hittar rapporten på sidan Omvärld & Analyser på sbab.se.


Med stigande bostadsräntor följer troligen fallande bostadspriser

Precis på samma sätt som bostadspriserna under flera år har gått upp kraftigt när bostadsräntorna har gått ned kan de förväntas sjunka tillbaka när räntorna vänder upp. De senaste två månaderna har vi också sett en viss tillbakagång i bostadspriserna. Mycket talar för att priserna kommer att fortsätta sjunka framöver.

Bedömt utifrån det historiska sambandet kan bostadspriserna komma att falla med minst 10 kanske uppemot 20 procent givet den ränteuppgång vi nu ser framför oss. Skulle räntorna inte komma att höjas så mycket som nu ligger i korten, kan vi komma att få en helt annan utveckling. Det som också kan vara bra att tänka på är att bostadspriserna har återhämtat sig relativt snabbt efter tidigare stora nedgångar.

Vi återkommer i augusti med en uppdaterad ränteprognos i nästa nummer av Boräntenytt och i september med en ny prognos över bostadspriserna i nästa nummer av Bomarknadsnytt. Båda dessa rapporter nås via sidan Omvärld & Analyser.

Jag önskar förstås att jag hade kunnat komma med lite roligare nyheter så här inför sommaren, men jag tycker samtidig att det är viktigt att bidra med så relevant och tillförlitlig information som möjligt. Detta med reservation för att alla prognoser förstås är osäkra.

Med önskan om en skön sommar med mycket sol och bad.


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB


Läs också