Fortsatt stabil bostadsmarknad trots envis pandemi och stigande bostadsräntor


Hej bästa SBAB-kund! Jag heter Robert Boije och är chefsekonom på SBAB. Jag vill så här i slutet av året kort summera året som gått och även blicka lite framåt. Jag gör det utifrån de analyser vi gjort i våra senaste rapporter Bomarknadsnytt och Boräntenytt.

De långa bostadsräntorna har höjts något och fortsätter troligen uppåt

I vårt förra nyhetsbrev där jag medverkade flaggade jag för att bostadsräntorna sannolikt var på väg upp. Den rörliga (3-månaders-) räntan har det inte hänt så mycket med sedan dess. Däremot har de lite längre bundna räntorna gått upp lite grann. Det följer i kölvattnet av att de internationella långräntorna gått upp relativt mycket under året. Det senare hänger bland annat ihop med förväntningar om att centralbankerna världen runt snart ska börja minska på de stora stimulanser som de vidtagit under pandemin i form av olika typer av obligationsköp som har pressat ned de långa räntorna.

I vår senaste ränteprognos från i november tror vi att Riksbanken höjer reporäntan i februari 2023 och att den rörliga bostadsräntan därför ligger mer eller mindre stilla fram till dess. Det är något tidigare jämfört med vår förra bedömning och betydligt tidigare än vad Riksbanken själva tror. De längre bundna räntorna tror vi dock stiger ännu snabbare. I januari 2023 tror vi till exempel att räntor med fem års bindningstid ligger på 2,1 procent, att jämföra med omkring 1,5 procent idag. På lite sikt tror vi även att skillnaden mellan den rörliga räntan och de längre bundna kommer att öka och därmed återgå till mer normala mönster. Det kan vara bra att tänka på vid val av räntebindningstid.

Om ni funderar på om ni ska binda räntan eller inte, och i så fall på vilken tid, beskriver vi i en bilaga till Boräntenytt vad som kan vara bra att tänka på.


Bostadspriserna stiger även nästa år, men måttligt, för att sedan falla tillbaka något

Trots pandemi och ökad arbetslöshet har bostadspriserna bara fortsatt att stiga. Sedan i somras kan vi dock se en tydlig nedväxling i prisökningstakten och i några regioner även en viss prisnedgång. Priserna på både lägenheter och småhus ligger nu på eller strax under sina tidigare toppnoteringar. Detta har delvis att göra med att hösten och vintern brukar innebära en lugnare bostadsmarknad.

Vad ska en då tro om prisutvecklingen framöver? Läget är svårbedömt, men utifrån vår prognos över bostadsräntorna och konjunkturläget (som påverkar både arbetslösheten och våra inkomster) så tror vi att bostadspriserna fortsätter att stiga lite nästa år för att sedan falla tillbaka något under både 2023 och 2024. I slutet av 2024 bedömer vi att bostadspriserna kan komma att ligga 5 procent under dagens nivå för Sverige som helhet (med vissa regionala skillnader).

Vill du läsa mer om hur vi ser på bostadspriserna, läget på bostadsmarknaden i stort men också svensk ekonomi, kan du göra det i vår återkommande rapport Bomarknadsnytt. Du kan också via email prenumerera på nya nummer av både Bomarknads- och Boräntenytt.


God Jul och Gott Nytt År!

Även om vi på SBAB genom att tillhandahålla relevant och saklig information för att underlätta beslut kopplade till bostadsköp och bolån vill bidra till att göra boendeekonomi lite roligare, så förstår vi att det kanske är annat som konkurrerar om Er uppmärksamhet så här strax innan jul. Nog kan väl det här med boendeekonomi ändå få bli åtminstone ett litet paket i säcken eller under granen? ;-) Med detta hoppas jag att ni nu alla får riktigt härliga jul- och nyårshelger och att ni - trots envis smittspridning - kan umgås med era nära och kära.

God Jul och Gott Nytt År bästa SBAB-kund!


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB