Publicerad: 14 december, 2020

Ett år fyllt av svårigheter – men det finns hopp om vändning

Det gångna året med corona har inte bara prövat våra hjärtan utan även svensk ekonomi och mångas privatekonomi. Men med vaccin på ingång finns hopp om en vändning. Hur ser framtiden ut för svensk ekonomi, bostadspriserna och ränteutvecklingen? Vår chefsekonom Robert Boije ger sin syn inför det nya året.

Måttligt ökande bostadspriser 2021

Trots ett av de värsta åren i svensk ekonomi och kraftigt ökande arbetslöshet har bostadspriserna inte rasat. De har istället ökat oväntat mycket, allra mest på småhus. Vi tror att det kan förklaras av att många hushåll under krisen sett ett högre värde i att bo bra i en sådan här situation och att de hushåll som inte blivit arbetslösa haft ekonomiska möjligheter till det när annan konsumtion som utlandsresor, inte varit möjlig. Det är mycket svårt att göra prognoser över bostadspriserna. Vår bedömning är att de ökar med 1-2 % nästa år.

Fortsatt låga boräntor och unikt låga räntor på längre bindningstider

Till följd av lågkonjunktur, hög arbetslöshet, låg inflation och mycket låga reala marknadsräntor överlag tror vi att boräntorna fortsätter vara låga i många år framöver. Riksbankens reporänta, som styr framförallt den rörliga (3-månaders) räntan, bedömer vi ligger kvar på nuvarande nivå ända fram till våren 2024. Även de längre bundna boräntorna väntas fortsätta vara låga men vi tror att de kommer att stiga lite snabbare och tidigare än den rörliga bostadsräntan. Just nu är de lite längre bundna räntorna unikt låga.

Vaccin avgörande för både hälsa och ekonomi

Året som gått hade nog få av oss på förhand kunnat föreställa sig. Nuvarande pandemi är förvisso inte den första i världshistorien, och 2009 års svininfluensa gav en viss föraning om vad som skulle kunna ske. Men konsekvenserna av coronapandemin 2020 blev mycket värre sett både till antalet sjuka, förlorade liv samt de privata- och samhällsekonomiska förlusterna. Den senaste tidens information om att vaccinleveranser är på ingång ger dock goda förhoppningar om en normalisering av läget.

Historiskt fall i BNP ersätts med god tillväxt nästa år

När vi summerar 2020 bedömer vi att svensk BNP har fallit med hela 4 % (facit får vi av SCB först i mars). Det är ett något mindre fall i BNP än vi bedömde i våra tidigare prognoser under året. Trots krisen har den svenska exporten utvecklats oväntat starkt. Delar av tjänstemarknaden, framförallt hotell, restauranger, event och kultur har däremot drabbats mycket hårt. Även om det nu kommit positiva besked om vaccin, finns en betydande osäkerhet om hur lång tid det kommer att ta innan tillräckligt många har vaccinerats. Med reservation för denna osäkerhet bedömer vi att svensk ekonomi nästa år växer med 3,4 %.


Vill du veta mer om hur vi ser på svensk ekonomi och bostadsmarknad? Läs gärna senaste numret av Bomarknadsnytt.

Vill du veta mer om vår prognos över boräntorna, och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på om och hur länge du i så fall ska binda boräntan? Läs vår rapport Boräntenytt.


Ta nu hand om dig och dina nära och kära och ha en så fin jul- och nyårsledighet du bara kan under rådande omständigheter.


Robert Boije
Chefsekonom, SBAB