Publicerad: 21 december, 2018

Ränteläget just nu - Vart är räntan på väg?

Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter för första gången på 7 år och flaggar för att räntan är på väg upp ytterligare, om än i långsam takt. Vad innebär det för dig som bolånetagare? SBAB:s chefsekonom Robert Boije reder ut och svarar på de vanligaste frågorna om ränteläget just nu.


Kommer boräntorna att höjas nu och varför?

Normalt sett innebär en höjning av reporäntan att även boräntorna går upp.

När höjs räntan?

Riksbanken höjde reporäntan från den 9 januari 2019 och säger att reporäntan kan komma att höjas ytterligare framöver om än i långsam takt. Det innebär i så fall att även att boräntorna kommer att höjas i långsam takt.

Alla prognoser är osäkra men bedömningen i vår senaste prognos är att den rörliga boräntan i genomsnitt bland bankerna kommer att ligga på runt 2,5 procent om tre år och den bundna femårsräntan på runt 3,5 procent.

Hur påverkar det mig?

Vid en räntehöjning kommer räntan för dig som har rörlig ränta (3-mån bindningstid) att gå upp vid nästa räntejusteringsdag. Har du bunden ränta kommer en räntehöjning att slå igenom först den dag du har villkorsändring och binder om räntan, beroende på hur hög räntan är då. Du som är kund hos oss kan se dina låns räntejustering- och villkorsändringsdag i internetbanken.

Normalt sett brukar de rörliga boräntorna gå upp ungefär lika mycket som höjningen av reporäntan. Det innebär att för varje miljon du har i bolån kan du räkna med att din räntekostnad per månad går upp med ca 830 kronor för varje procentenhet som räntan går upp (eller med 580 kronor efter ”ränteavdrag” om du har fullt ränteuppdrag på 30 procent).

Har du inte bolån hos oss? Räkna på ränta och lånekostnad här


Läs mer om det aktuella ränteläget i senaste rapporten Boräntenytt 

Läs mer om hur boräntan och reporäntan hänger ihop

Läs också