Hur hänger boräntan och styrräntan ihop?

En vanlig fråga är hur boräntorna påverkas av Riksbankens styrränta (även kallad reporänta). Svaret är att styrräntan förstås spelar roll, men också marknadsräntorna på kapitalmarknaden som kan ändras på grund av andra faktorer vid sidan om styrräntan.

Du har säkert märkt att boräntorna både kan sänkas och höjas då och då utan att Riksbanken har ändrat sin styrränta. Det beror på att marknadsräntorna påverkas i förväg av förväntningar om vad Riksbanken kommer att göra längre fram, men också till följd av ändrade konkurrensförhållanden.

Även osäkerhet om viktiga saker som hur konjunkturen går i Sverige påverkar marknadsräntorna. När läget blir mer osäkert stiger räntorna, och när det stabiliseras sjunker de. Det sker helt utan att Riksbanken ändrar styrräntan.

Marknadsräntorna rör sig hela tiden, även om det oftast är små förändringar från dag till dag. Över tid innebär rörelserna dock att vi med jämna mellanrum måste justera räntorna på bolånen.

Boräntorna kan också behöva ändras utan att marknadsräntorna rört sig särskilt mycket. Det beror på att upplåningskostnaden i förhållande till marknadsräntan kan ha ändrats på grund av andra faktorer som ökad eller minskad finansoro, försämrad eller förbättrad kreditvärdighet hos banken eller nya regleringar och krav från myndigheterna.