Press

Bomarknadsnytt | 2019-01-21

Boräntenytt nr 1 2019

Trots tydliga signaler om en annalkande konjunkturavmattning och ett fortsatt lågt underliggande inflationstryck höjde Riksbanken reporäntan vid decembermötet och justerade samtidigt ned räntebanan. SBAB:s prognos är att bolåneräntorna mätta utifrån en genomsnittlig marknadsränta med 3-månaders bindningstid kommer att stiga från 1,6 procent i januari i år till 2,4 procent i januari 2022. Två- respektive femårsräntorna väntas stiga från 1,6 till 2,6 procent respektive 1,9 till 3,2 procent under samma period. Boräntorna väntas således stiga något långsammare jämfört med föregående prognos.