Publicerad: 30 november, 2017

Skärpt amorteringskrav 2018

Från och med 1 mars 2018 gäller ett skärpt amorteringskrav för bolån. Det skärpta amorteringskravet sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt behöver du amortera 1 procent av lånet årligen.


Vad innebär det?

Det skärpta amorteringskravet är en så kallad skuldkvotsbroms och om du omfattas eller inte beror på hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) behöver du amortera 1 procent av bolånet per år, utöver redan befintliga amorteringskrav. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda årsinkomst som räknas.

Omfattas du av det?

Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga efter 1 mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger sin totala årsinkomst före skatt omfattas av det skräpta amorteringskravet. Har du redan ett bolån sedan tidigare eller skriver på köpekontrakt innan 1 mars 2018 omfattas du inte.

Om du omfattas – hur mycket ska du amortera?

Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt och tar ett nytt bolån, eller höjer ditt befintliga, efter 1 mars 2018 ska du årligen amortera minst:

  • 1 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 50 procent eller mindre av bostadens värde.
  • 2 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 50-70 procent av bostadens värde.
  • 3 procent av det totala lånebeloppet om du har ett bolån på 70 procent eller högre av bostadens värde.

Vanliga frågor & svar

Jag vill ha ett lånelöfte hos er, vad gäller?

Ett lånelöfte hos SBAB är giltigt i tre månader. Om köpekontrakt undertecknas efter 1 mars omfattas du av det skärpta amorteringskravet. Du kan ansöka om lånelöfte här.

Jag ska köpa bostad. Vad avgör om jag ska omfattas av det skärpta amorteringskravet?

Det är kontraktsdatum som avgör. Om du skriver kontrakt på din nya bostad före den 1 mars så omfattas du inte av det skärpta kravet.

Jag vill flytta mitt bolån till SBAB. Vad ska jag göra för att inte omfattas av det skärpta amorteringskravet?

Bolån som inte utökas omfattas inte av det skärpta kravet vid flytt till annan bank.

Jag vill flytta mitt bolån till SBAB och dessutom låna mer. Kommer jag att omfattas av det skärpta amorteringskravet?

Du omfattas av det skärpta amorteringskravet om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt.


Var kan jag läsa mer?

Finansinspektionens webbplats kan du läsa mer om hur kravet påverkar olika hushåll.

Varför ska man amortera?

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. När du amorterar minskar ditt lån och även dina räntekostnader. Därmed blir du också mindre utsatt vid stigande räntor, sjunkande bostadspriser eller om din inkomst minskar.