Vilken månadsinkomst och anställningsform ska jag ange?

Fast- och tillsvidareanställning

När du fyller i din inkomst i ansökan ska du ange din grundlön, vanligtvis är det den månadslön som du har. Det går också bra att räkna med eventuell schemalagd OB-ersättning, jourersättning och befattningstillägg. Provision kan tas med om det är en stadigvarande och återkommande del av inkomsten, ange i så fall snittet av provisionen för de senaste 6 månaderna. Vi kan i vissa fall behöva göra en individuell bedömning av provisionen. Vad som gäller för dig brukar oftast framgå på din lönespecifikation.

I inkomst ingår inte:

  • Övertid
  • Förmåner
  • Kapitalinkomster
  • Extra arbete utöver en heltidstjänst
  • Reseersättning
  • Traktamenten
  • Hyresintäkter


Ersättning från A-kassa
kan du ta med i ansökan så länge den inte utgör den enda inkomstkällan. Är du ensam sökande kan du inte göra en låneansökan enbart baserat på A-kassa. Är ni fler än en sökande kan däremot A-kassa anges som inkomst för en av de sökande, förutsatt att den andra sökande har en stadigvarande inkomst, till exempel en tillsvidareanställning. Ange den summa du får från A-kassan varje månad (maximalt 16 720 kronor). Uppgifterna kommer du senare behöva styrka i samband med att du kontaktar oss inför en budgivning, och då genom ett utbetalningsbesked.

Om du är föräldraledig eller arbetar deltid för att ta hand om ditt barn kan vi räkna på din fasta ordinarie grundlön som står i ditt anställningsavtal. I vissa fall kan du behöva komplettera din ansökan och styrka med anställningsavtalet att du har en heltidstjänst att återgå till efter föräldraledigheten.

Är du anställd på ett bemanningsföretag behöver vi göra en individuell bedömning av din inkomst. I ansökan ska du ange inkomsten du får som uthyrd, men i vissa fall kommer vi använda oss av din garanterade lön.

Egenföretagare

Om du är egenföretagare ska du ange den summa som du tar ut i lön varje månad. I de allra flesta fall behöver ditt företag ha varit aktivt under minst ett helt verksamhetsår och du behöver oftast kunna påvisa en taxerad inkomst från företaget. Det finns fall där det är möjligt att göra en ansökan på andra uppgifter, exempelvis om du har ett längre konsultavtal och det finns ett halvårsbokslut tillgängligt för företaget. Vi kommer dock i de allra flesta fallen behöva göra en individuell bedömning av din situation.

Om du vill räkna med utdelning som en del av din månadsinkomst behöver vi göra en utökad granskning av ditt företag, oftast behöver också utdelningen vara en återkommande del av din totala inkomst.

Pensionär

Ange din pension före skatt varje månad. För att kunna räkna med ett privat pensionssparande eller pensionsförsäkring behöver vi kunna säkerställa att det är något som kommer betalas ut under en lång tid, och vi kommer behöva göra en individuell bedömning för din situation.

Visstids- eller projektanställd

Om du har en tidsbegränsad anställning behöver vi göra en individuell bedömning av din inkomst. Är du visstids- eller projektanställd behöver du även i de flesta fall vara berättigad till ersättning från A-kassa om du skulle bli arbetslös.

Arbetssökande, studerande eller behovsanställd

Är du behovsanställd, studerande eller arbetssökande och ensam sökande så kan vi inte erbjuda bolån eftersom du saknar en stadigvarande inkomst.

Provanställning

Om du har en provanställning behöver du oftast haft en längre erfarenhet av yrket för att vi ska kunna räkna med den inkomsten. Du behöver också vara berättigad ersättning från A-kassa om du skulle bli arbetslös. I de här fallen kommer vi också behöva göra en individuell bedömning av inkomsten.