Press

Specialstudier | 2016-11-01

Mäklarutsikt nr 3 2016

Detta nummer av Mäklarutsikt fokuserar helt på amorteringsreglernas eventuella effekter på bostadsmarknaden, sett genom fastighetsmäklarens ögon. SBAB är intresserade av att veta om och hur de nya amorteringsreglerna påverkat köpare och säljare på bostadsmarknaden. Vi har intervjuat ett antal fastighetsmäklare i Sverige, som
säljer bostadsrätter, villor och fritidshus och är verksamma både i storstad och på landsbygd.