Press

Specialstudier | 2016-10-24

Bostadsköpet och tryggheten

Boendeekonomerna Claudia Wörmann och Emma Persson redogör för hur människor känner inför olika delar av ett bostadsköp. Vem rådgör med och vem litar man på?

De redovisar också vilka moment som upplevs som stressande i ett bostadsköp och om det är någon grupp som känner mer stress än andra. Rapporten tar även upp frågan om vad människor anser att de bör ta tag i kopplat till sitt boende och sin ekonomi.

Även begreppsförståelsen är viktig för att kunna fatta välgrundade beslut. Därför finns frågan om människor är insatta i den terminologi som omnämns i bostadsdebatten. Vet man till exempel vad skuldkvotstak är?