Press

Specialstudier | 2016-05-10

Mäklarutsikt nr 1 2016

Som ett led i att öka förståelsen för vad som sker på bostadsmarknaden i våra tre storstadsregioner har SBAB djupintervjuat ett antal fastighetsmäklare verksamma i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Fastighetsmäklare som står i daglig kontakt med säljare och köpare av bostäder har en unik möjlighet att fånga upp det som inte syns i någon statistik. Kunskapen är istället baserad på information i mötet med köpare och säljare, på visningar och vid köp- och säljbeslut. Den informationen vill vi inom SBAB ta fasta på.