Press

Specialstudier | 2014-11-11

Bolånet & Amorteringen

Bostadspriserna sätter nya rekord och hushållens skulder ökar i snabb takt. Förloppet oroar och på agendan finns flera förslag om nya regler och krav som kan bromsa utvecklingen. Bolånetak och amorteringskrav infördes 2010. Nu diskuteras skärpningar av framför allt amorteringskravet. En intressant frågeställning är därför hur bolåntagarna ställer sig till amorteringar i allmänhet och skärpta amorteringskrav i synnerhet. Det är också intressant att se hur lånta-garna resonerar kring sin egen amortering, vilka amorteringserfarenheter de har och hur stor amorteringsviljan varit bland bolånedebutanterna. För att besvara några av dessa frågor har SBAB genomfört undersökningen Bolånet & Amorteringen.