Press

Specialstudier | 2014-10-29

Fastighetsmarknadsrapport

Det har varit fortsatt positiv prisutveckling på bostadsmarknaden i riket och i storstadsregionerna, både för småhus och för bostadsrätter. Malmö är den storstadsregion där priserna på bostadsrätter utvecklats kraftigast. Även storhusmarknaden visar starka siffror, trots att aktiviteten brukar avta under tredje kvartalet med hänsyn till sommarmånaderna. I rapporten belyses två aktuella ämnen som kan komma att påverka fastighetsmarknaden, dels Bokföringsnämndens förbud mot progressiv avskrivning för bostadsrättsföreningar, och dels Företagskattekommitténs betänkande angående neutral bolagsbeskattning som kan komma att slå hårt mot fastighetsbranschen.