Press

Specialstudier | 2014-09-04

Bostaden och läget

Bostadens geografiska och rumsliga placering avgör mer än något annat hur eftertraktad den är, därför kan stora herrgårdar i vissa delar av landet ha lägre pris-lappar än små ettor i storstaden.

Undersökningen ”Bostaden & läget” har genomförts för att identifiera vilka egenskaper det är som efterfrå-gas vid val av bostad, vilket både kan förklara lokala och nationella prisskillnader.