Press

Specialstudier | 2014-06-04

Värdeguiden 2010-2014

Genom att analysera 945 000 bostadsvärderingar under de senaste fyra åren kan SBAB presentera unika uppgifter om hur det svenska intresset för bostadsmarknaden yttrar sig, vilket inkluderar regionala skillnader, årstidernas påverkan och vilka gatuadresser i olika delar av landet som intresserar flest människor.