Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Specialstudier | 2014-02-05

Fastighetsmarknadsrapport

Årets sista kvartal bjöd på en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en som väntat stark marknad för storhustransaktioner, med två stora portföljförvärv av kommersiella och handelsfastigheter. Årssammanfattningen visar en nästan konstant ökning av bostadsrättspriser på samtliga delmarknader, medan småhuspriserna visat en mer försiktig uppgång.
Totala omsättningsvolymen för storhus ligger i nivå med senaste åren.