Press

Specialstudier | 2014-02-05

Fastighetsmarknadsrapport

Årets sista kvartal bjöd på en fortsatt prisuppgång på privatmarknaden och en som väntat stark marknad för storhustransaktioner, med två stora portföljförvärv av kommersiella och handelsfastigheter. Årssammanfattningen visar en nästan konstant ökning av bostadsrättspriser på samtliga delmarknader, medan småhuspriserna visat en mer försiktig uppgång.
Totala omsättningsvolymen för storhus ligger i nivå med senaste åren.