Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Specialstudier | 2013-12-11

Hushållens riskindex nr 3

Efter att ha legat stilla under ett antal kvartal så ökade SBAB:s riskindex för hushållens finanser under det tredje kvartalet till sin högsta nivå sedan slutet av 2006. Riskindexet visar hur känsliga hushållens finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads- och räntemarknaderna. Exponeringen mot aktiemarknaden är den riskkomponent som ökat mest den senaste tiden men hushållen är fortfarande mest exponerade mot risken för fallande bostadspriser.