Press

Spara & Placera | 2016-08-15

Hushållen fortsätter att kontospara

Saldot på hushållens bankkonton har vuxit med knappt 11 procent de senaste tolv månaderna och är nu uppe i nästan 1 600 miljarder kronor. Den låga räntenivån gör det lättare för storbankerna att försvara sina marknadsandelar.