Press

Spara & Placera | 2015-10-07

Hushållen är sparbenägna

Sparbenägenheten hos hushållen fortsätter att vara rekordhög trots att en stor andel inte ser sparande som särskilt fördelaktigt i dagsläget. Olika åldersgrupper har olika inställning och attityd till sparande. Äldre är både mindre optimistiska om sin ekonomi och mindre sparbenägna.