Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Press

Spara & Placera | 2015-10-07

Hushållen är sparbenägna

Sparbenägenheten hos hushållen fortsätter att vara rekordhög trots att en stor andel inte ser sparande som särskilt fördelaktigt i dagsläget. Olika åldersgrupper har olika inställning och attityd till sparande. Äldre är både mindre optimistiska om sin ekonomi och mindre sparbenägna.