Press

Spara & Placera | 2015-01-20

Högre andel kvinnor, unga och
gamla bland kontospararna 2014 

Sparandet på bankkonton ökade med 5 procent 2014 trots rekordlåga sparräntor. Nästan lika många kvinnor som män öppnade sparkonton hos SBAB – en mer jämställd fördelning än tidigare.