Press

Bomarknadsnytt | 2020-08-26

Bostadsägarnas boprisförväntningar, framtidstro har ersatt djup pessimis

En stor majoritet av bostadsägarna spår stigande bopriser på både ett och tre års sikt, vilket är en dramatisk uppgång från kvartal två. Som tidigare visar SBAB:s index att bostadsägare generellt sett är något mer optimistiska om prisutvecklingen jämfört med andra grupper.