Press

Bomarknadsnytt | 2019-12-05

Bostadsägare tror på fortsatt stigande priser

SBAB:s Boprisindikator visar att det bland bostadsägarna är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Huvud­skälet anses vara ett högt efterfrågetryck. Endast en liten andel av bostadsägarna tror på fallande bostadspriser på såväl ett som tre års sikt. Huvudskälen anses vara stigande räntor och stramare kreditvillkor.