Press

Bomarknadsnytt | 2020-05-28

Trend från överskott mot balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter

Det råder balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter i Sveriges tre storstadslän och i de flesta regionstäderna. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans. Underskottet på nyproducerade villor i många områden består.