Kort bindningstid mest populärt även i maj

Under maj valde 53 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan april då motsvarande andel villakunder var 43 procent. 56 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i maj (46 procent i april). 31 respektive 27 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 18 procent av villakunderna respektive 17 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Nedan följer en sammanställning av hur SBAB:s nya kunder valde att göra med sina bolån under maj 2022, jämfört med i april 2022 och maj för ett respektive två år sedan.

Villalån


Maj 22

April 22

Maj 21

Maj 20

Allt bundet

31

35

31

18

Allt 3 mån

53

43

53

67

Mix

18

21

15

15

Källa: SBAB:s nya villakunder i maj. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

Bostadsrättslån


Maj 22

April 22

Maj 21

Maj 20

Allt bundet

27

36

39

21

Allt 3 mån

56

46

46

64

Mix

17

19

15

15

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i maj. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 %.

– Räntan var i maj lägst på bolån med tre månaders bindningstid vilket kan ha påverkat bolånetagarnas val av räntebindningstid. Många människor är troligen nu samtidigt oroliga över ökade räntekostnader. Detta i synnerhet sedan också annat som att handla mat, köra bil och tända lampan har blivit dyrare. Vi lämnar nu en period när många hushåll haft mycket pengar över på grund av låg inflation och låga räntor. Många blev under pandemin också begränsade i sitt rese- och konsumtionsmönster och upplevde att de hade mer pengar över än tidigare, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Många hushåll, tror jag, har lättare att ta till sig effekten av stigande räntor i kronor än i procent. Informationen om räntan är dessutom generell men hur den påverkar är högst individuellt. Är du orolig så är mitt bästa tips att räkna, räkna och räkna igen. Ta reda på vad stigande räntor innebär för just dig i kronor och ören. Förbered dig på ökade kostnader och öka ditt sparande om du kan. Gör också en prioriteringslista och spalta upp vad kan du göra avkall på, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

För den som vill veta mer om ränteläge och val av bindningstid, läs mer här.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB. Tel: 0730-27 19 65. E-post: douglas.norstrom@sbab.se