Press

Pressmeddelande | 2020-12-02

Bostadsmarknaden bromsar in

Lägenhetspriserna backade svagt i fyra av sex regioner i Sverige under november. I Storstockholm och Storgöteborg steg priserna svagt med 0,3 respektive 0,7 procent. Underskottet på villor bidrar till att villapriserna håller emot – de fortsatte att stiga i fyra av sex regioner. Mest steg priset på villor i Stormalmö. Utvecklingen bedöms spegla en mot slutet av året normal avmattning på bostadsmarknaden och inte vara en effekt av den andra coronavågen.

Lägenhetspriserna föll i november i fyra av sex regioner

Lägenhetspriserna backade svagt i fyra av sex regioner i Sverige under november. Som mest sjönk de med 1 procent i Norra Sverige respektive Södra Sverige. I Storstockholm och Storgöteborg steg priserna svagt med 0,3 respektive 0,7 procent.

- Siffrorna speglar en tydlig avmattning på marknaden för lägenheter i stora delar av Sverige. Även om coronapandemins andra våg kan ha påverkat på marginalen, så bedöms utvecklingen i första hand återspegla en normal avmattning på bostadsmarknaden mot slutet av året. Det är ingen dramatik att tala om, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Villapriserna står emot bättre

Underskottet på villor bidrar till att villapriserna håller emot mer. Under november steg priset på villor i fyra av sex regioner. Mest steg priserna på villor i Stormalmö där de steg med 2,5 procent. Mest föll priserna på villor i mellersta Sverige (minus 1 procent).

- Sett till att villapriserna stigit väldigt mycket sedan årsskiftet, och betydligt mer än lägenhetspriserna, får fortsatta prisuppgångar i fyra av sex regioner under en normalt sett svag period av året för bostadsmarknaden betraktas som en styrka för villapriserna. Den stora prisuppgången på villor under året speglar en under många år för låg produktion av villor i kombination med ett under coronapandemin stigande intresse för villor, säger Robert Boije.

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se